П’ятий Британо-Український Симпозіум

П’ятий Британо-Український Симпозіум
«Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії –

акцент на особливостях лікування осіб похилого віку»

25-26 квітня 2013
Київ, Україна

Конференція буде проходити за адресою: м. Київ, вул. академіка Заболотного, 21, в Клінічній лікарні «Феофанія».

В конференції приймають участь професори, провідні лектори (senior lecturers) та лікарі-консультанти з Великобританії, а також доповідачі з України.
Доповіді будуть з перекладом на українську мову.
Враховуючи попередній досвід проведення Британсько-Українських симпозіумів та міжнародного симпозіуму «Медицина болю: сучасність та перспективи», значної уваги буде приділено організації та проведенню семінарів-воркшопів. На воркшопах будуть розглядатися практичні аспекти діяльності анестезіога та лікаря інтенсивіста.

Програма конференції включає наступні теми:

 • Особливості проведення анестезіологічного забезпечення та інтенсивої терапії у осіб похилого віку.
 • Периопераційне забезпечення «хірургії одного дня».
 • Організація та ефективна робота великого відділення периоперативної медицини. Перспективи та недоліки моделі Великобританії.
 • Роль медичного керівника та менеджера відділень анестезіології, периоперативної медицини та інтенсивної терапії.
 • Впровадження доказової медицини в роботу анестезіолога.
 • Новітні аспекти анестезіологічного забезпечення, ІТ та моніторингу.
 • Проблеми сепсису та антибактеріальної терапії.

Воркшопи

 • За та проти концепції «хірургії одного дня».
 • Що можна вимагати від медсестри ВІТ (погляд з Великобританії).
 • Школа лекторської майстерності.
 • Оптимізація периоперативного ведення хворих.
 • Гострі питання інфузійної терапії та гемодинамічного моніторингу.
 • Практичні аспекти сепсису та антибактеріальної терапії.

Перше інформаційне повідомлення

Наказ ДОЗ ЛОДА — БУС-5

Реєстраційна форма